Výroční schůze klubu - leden 2013

Dovolujeme si pozvat členy Střeleckého klubu Lesy Teplice

na schůzi Střeleckého klubu Lesy Teplice, která se bude konat dne 23.ledna 2013 (středa) od 17 hod. v restauraci Koliba v Dubí.Program schůze:
  1. Řešení problematiky finančního hospodáře klubu
  2. Zpráva jednatele za rok 2012
  3. Program schůzí a střeleb na rok 2013
  4. Výběr členských příspěvků klubu na rok 2013
  5. Různé
Účast členů a čekatelů nutná. za výbor Střeleckého klubu Lesy Teplice

    ing. V. Badalík
    jednatel