Výroční schůze klubu

Dovolujeme si pozvat členy na výroční schůzi Střeleckého klubu Lesy Teplice

která se bude konat ddne 15.ledna 2014 od 17:00 v restauraci Koliba v Dubí.Program schůze:
  1. Informace o situaci se střelnicí Přítkov
  2. Projednání stavu a přijetí rozhodnutí k dalšímu přístupu klubu k problematice střelnice.
  3. Projednání a schválení nezbytných opatření k další existenci střelnice včetně  nákladů na ně.
  4. Zpráva finančního hospodáře za rok 2013
  5. Program schůzí a střeleb do konce dubna 2014
  6. Výběr členských příspěvků klubu na rok 2014
  7. Různé
Účast členů za této situace je pro další činnost klubu nutná. za výbor Střeleckého klubu Lesy Teplice

    ing. V. Badalík
    jednatel