Schůze klubu

Dovolujeme si pozvat členy Střeleckého klubu Lesy Teplice

na schůzi Střeleckého klubu Lesy Teplice, která se bude konat ddne 6. října 2015  od 17:00 v restauraci Koliba v Dubí.Program schůze:
  1. Zpráva o situaci na střelnici
  2. Registrace klubu ve vazbě na novelu občanského zákoníku
  3. Předání pokladny novému hospodáři
  4. Příprava Hubertských střeleb
  5. Různé za výbor Střeleckého klubu Lesy Teplice

     Honza Hofman